เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

ดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

O17 E-Service

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

http://spk1.youweb.info/

 

 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

https://portal.bopp-obec.info/obec62/

 

 

ระบบ e-money

http://www.spk1.ksom.net/money/index.php