ภาพความสำเร็จ ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) มีผลสอบโอเน็ต เป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ติดอันดับ TOP 5 มา 5 ปีติดต่อกันแล้ว หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้มีีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุกๆ ท่านต่อไป