ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เลขที่ 599 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-7108633

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook/โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

เว็บไซต์ : www.asr.ac.th